Aanbod

Bij C&C kunt u terecht voor advies, een psychologisch onderzoek en/of begeleiding. Omdat ieder kind en iedere opvoeder anders is, wordt alles op maat gedaan en wordt ook altijd samen met de opvoeders (en het kind) een plan gemaakt.

Voor een lijst met aanbod en tarieven klik  hier  

Advies

Opvoeden is een ingewikkeld proces waarbij vele factoren een rol spelen, waarop je als opvoeder vaak geen invloed hebt. Je moet dan een manier vinden om ermee om te gaan. Bovendien is het lastig een probleem te analyseren, wanneer je zelf onderdeel bent van het geheel. Hierbij kan C&C ondersteuning bieden. We proberen dit zo laagdrempelig mogelijk te doen en onze adviezen aan te laten sluiten bij het kind, het gezin en de visie van de opvoeders. Omdat wij oplossingsgericht werken, zult u merken dat in de gesprekken snel handelingsadviezen op tafel komen, waarmee u direct aan de slag kunt.

We zullen tijdens een intakegesprek samen de hulpvraag opstellen. Soms is een gesprek alleen echter niet voldoende om het beeld compleet te krijgen. Dan is bijvoorbeeld een observatie thuis nodig.

Psychologisch onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de klachten van uw kind is het soms belangrijk om een psychologisch onderzoek te doen. Op die manier kan advies/begeleiding nog beter aansluiten bij uw kind. Vooraf wordt samen met u als opvoeder bepaald op welke vragen we antwoord willen krijgen en dus welk type onderzoek nodig is. Bij C&C maken wij gebruik van de onderzoekgegevens om de behoeften van uw kind te bepalen, dus niet om te bestempelen. Een onderzoek geeft vaak veel inzicht dat gebruikt kan worden voor het advies of de begeleiding.

Een psychologisch onderzoek kan bijvoorbeeld ingezet worden om inzicht te krijgen in:
- Intelligentieprofiel
- Leermoeilijkheden
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Persoonlijkheid
- Concentratie/aandachtsregulatie

Begeleiding

Soms heeft een kind begeleiding nodig. Wij streven altijd naar kortdurende begeleiding (6-12 sessies) waarbij we werken met doelen die samen met het kind worden opgesteld. Wanneer er meer nodig is, wordt veelal (vooraf) doorverwezen.
Omdat de begeleiding helemaal op maat gegeven wordt, kunnen we hier geen standaard uitvoering beschrijven. We werken oplossingsgericht met onderdelen uit de cognitieve gedragstherapie (het PrOP model) en Acceptance en Commitment Therapy (ACT).

C&C biedt begeleiding bij onder andere:
- Faalangst / mindset
- Hoogbegaafdheid
- Hooggevoeligheid
- Gedrag en emotieregulaties
- Sociale vaardigheden
- Studievaardigheden / werkhouding

Ook op andere gebieden kunnen we uw kind helpen. Dit kunnen we goed bepalen in een kennismakingsgesprek.

C&C Orthopedagogiek

Diagnostiek, advies en begeleiding op maat.   Zelf een afspraak plannen, annuleren of wijzigen? Klik hier voor de agenda