Gedrag en Welzijn

Gedrag dat kinderen vertonen komt voort uit de manier waarop zij zich voelen. Wanneer zij lekker in hun vel zitten zal het gedrag ook passend zijn bij hun karakter.
Iedereen is anders en zal zich dus anders gedragen in verschillende situaties. Wanneer het gedrag het functioneren belemmert, wordt dit een probleem. 

Dit kan zich uiten in druk, opstandig gedrag, maar ook in teruggetrokken, (faal)angstig gedrag. Het gedrag kan voortkomen uit zogenaamde kindfactoren of omgevingsfactoren. Meestal is het een combinatie van deze twee.
Prikkels van buitenaf kunnen een grote invloed hebben op het gevoel en het gedrag. De prikkels kunnen echter niet altijd tot het minimum beperkt worden. Dan zal gezocht worden naar een passende manier voor het kind om er mee om te gaan.

Bij C&C kunnen we zowel de kindfactoren (zie sociaal-emotioneel onderzoek) als de omgevingsfactoren onderzoeken. Daarnaast bieden we begeleiding om het gevoel van het kind te neutraliseren, zodat het gedrag ook weer aangepast zal worden.

C&C Orthopedagogiek

Diagnostiek, advies en begeleiding op maat.   Zelf een afspraak plannen, annuleren of wijzigen? Klik hier voor de agenda