Leerproblemen

Een groot deel van de tijd zitten kinderen en jongeren op school. Wanneer het op school niet lekker loopt kan dat dan ook grote gevolgen hebben. Een kind kan gefrustreerd raken of ongemotiveerd of het kan zich steeds meer terugtrekken. Bij leerproblemen kan gedacht worden aan lees/rekenproblemen, maar ook aan werkhoudingsproblemen, problemen met plannen en organiseren en problemen met aandachtsregulatie.

Intelligentie speelt naast motivatie, concentratie, werkhouding e.d. een rol bij het leren. Het kan zijn dat een kind een lagere intelligentie dan gemiddeld heeft of juist veel hoger (hoogbegaafd). In beide gevallen is er extra hulp nodig bij het leren.
Vaak zien we kinderen waarbij het intelligentieprofiel niet eenduidig is. Dit levert frustraties op, omdat een kind bijvoorbeeld wel kan bedenken hoe iets moet, maar het niet kan uitvoeren. Of juist andersom. Het is belangrijk om dit in beeld te krijgen, zodat het kind zichzelf begrijpt en handvatten geboden kunnen worden bij het leren.

Bij C&C kunnen we onderzoek doen naar onderwijs-/leerbehoeften van uw kind en kunnen we uw kind begeleiden, zodat de sterke kanten ingezet en uitgebreid worden. 

C&C Orthopedagogiek

Diagnostiek, advies en begeleiding op maat.   Zelf een afspraak plannen, annuleren of wijzigen? Klik hier voor de agenda