Particuliere zorg

C&C is een particuliere praktijk. We hebben geen contract bij de gemeente. Dit betekent dat de kosten in de meeste gevallen niet worden vergoed. Hiervoor hebben we gekozen, omdat:

  • op deze manier onze werkwijze onafhankelijk en zelfstandig blijft. We willen graag samen met de opvoeders en het kind bepalen wat er nodig is.
  • we de tijd voor willen nemen voor ieder kind en alle opvoeders. We werken daarom niet met strikte uren. 
  • we niet willen werken met een verplichte diagnose. We richten ons juist graag op dat wat goed gaat en zoeken naar wat nodig is om optimaal te functioneren.
  • we op deze manier de privacy kunnen waarborgen, omdat we geen verplichting hebben tot het verstrekken van gegevens aan derden.

C&C Orthopedagogiek

Diagnostiek, advies en begeleiding op maat.